ESTACIONAMENT RAMBLA 11 SETEMBRE

conductor Professor d'autoescola jubilat
Només vull fer constar un fet que ens afecta a tots els que ens desplacem en cotxe per Cassà: Una gran part de la rambla 11 de setembre té estacionament sols en un costat i per estacionar cal creuar una línia continua, cosa totalment prohibida en el codi de circulació.
Com és que la Policia Municipal no ho ha tingut en compte?
Jo que tantes vegades he hgut d'avisar els alumnes per tal que respectessin la normativa, em sento molt a disgust quan he d'infringir-la .
UN CONDUCTOR

Comentaris

Joan Maymí Cassà de la Selva
2.

Perdoni, mestre o mestra. Vostè no s'ha de sentir a disgust quan ha d'infrimgir-la, perquè aquest fet no s'ha de produir. És que vostè NO L'HA D'INFRINGIR. Ni vostè ni ningú. Hi ha rodones a un costat i altre per poder girar i aparcar correctament sense travessar la continua. I si a més resulta que ha de donar exemple als/les seus/seves alumnes no cal cap més comentari.
Salut,
Joan

Jo mateix Cassà de la Selva
1.

Jo diria que no n'hi ha per tant eh? és que el final.... si som tant susceptibles estem ben arreglats...

Comenta aquest article