Una ESO para niños con poblemas

EMG s.l.
seria bueno no olvidar a nuestros hijos. niños con problemas. bien de problemas de aprendizaje o de algun tipo de minusvalia, hay niños que no pueden ir ala eso por no tener la capacidad necesaria. otros que van a instituto pero que no se sienten a gusto ya sea por sentirse diferentes. o por burlas ajenas. deveria tener encuenta el ayuntamiento asi como se hizo unos barracones para en un principio los niños del aldric, que hicieran unos para estos niños con ese nivel de aprendizaje bajo. tubieran despues del acabar el coleguio seguir aprendiendo en un sitio asi sin sentirse ni diferentes ni mal. como asi las madres mas tranquilas de saber que sus hijos estan agusto y bien. un saludo.

Comentaris

P.S.E. Cassà de la Selva
3.

M.M.C., doncs el que podrieu fer és parlar amb l'Ajuntament que us ajudessin, d'acord amb els directors de les escoles cassanenques, a preparar una reunió amb les famílies afectades i que la Regidoria d'Ensenyament es responsabilitzés de coordinar la feina a fer tots junts.

m.m.c Cassà de la Selva
2.

som una familia afectada tambè amb problemes de dificultat del prenentatge i veiem que sí, fa falta mes sensibilitat en general tan en nivell educatiu , com a la resta de la societat , ja que hi ha manca d'informaciò sobre els trastorns d'aprenentatge(dislexia,tda-h,speger etc...) .

considerem que separar aquets nens seria discriminar,ens agradaria parlar amb altres pares afectats, per trobar un consens entre tots per millorar la cualitat de vida d'aquets nens dins del mon del ensenyament

P.S.E. Cassà de la Selva
1.

Tot i que s'ha avançat molt en l'ajuda a les persones necessitades tinc el convenciment que queda més per fer del que s'ha fet. El que explica aquesta mare angoixada és el que molts altres pares i mares callen, però que els fa patir. Hi ha molts nois i noies adolescents que tenen problemes d'adaptació, per raons diverses, i que no poden continuar els estudis; o bé si els continuen ho fan perquè toca però sense cap mena d'il.lusió, i sense resultats positius..
En aquests casos, i a vegades per falta de informació, les persones que es troben en aquestes situacions "queden excloses" del procés normal "de fer-se gran" que segueixen els altres joves.
En aquest punt és on l'administració hauria d'informar, fins a cansar, de les possibilitats que tenen el jovent que es troba en aquesta situació, i apurar el màxim en les possibilitats d'ajudar-los.

Comenta aquest article