Tots s'han passat: cal frenar-ho

un cassanenc pèrit elèctric

Es diu que són cinc els grups que es presenten a les municipals. Avui m'han dit que n'hi ha un alttre que possiblement es presenti.

És normal que cadascun dels grups les seves ideologies que, respectant a les dels altres, totes han de ser acceptades, que no vol dir compartides.

Però donades les circumstàncies actuals penso que hi ha uns criteris i normes d'actuació que haurien de comuns, per aconseguir en el menor temps possible la normalització de l'economia municipal.
- Màxima austeritat
Endarrerir, tant com sigui possible, les obres pendents.
- No agafar cap compromis d'obra nova si no és de vida o mort.
- Revisar a fons, i amb la màxima imparcialitat, les despeses originades per personal; valorar-lo amb la màxima objectivitat (encara que temporalment quedi frenat algun servei).
- Revisar en lo possible els contractes amb empreses externes.
- Els polítics rebaixar-se el sou, ja no dic fer la feina voluntariament, que tant s'ha posat de moda quan no toca al polític o l'administratiu de torn.
- Fer candidatures amb persones en estat de jubilació, i per tant que ja cobren de l'estat. Aquestes podrien fer la feina sense remuneració. Una proposta similar es va fer fa temps. No sé com va acabar.
- És un moment molt difícil que vol solucions i propostes exigents, d'extremada seriositat; cal treballar pel poble, i no per ells i/o el partit.

El poble, els pobles, els país, ara necessita això, i més mostres d'auteritat, perquè tots, TOTS, s'han passat, S'HAN PASSAT.
Un cassanenc

Comentaris

cassanenca
4.

I el banc que hi ha al parc de la guarderia, trencat des de fa més de dos anys?
I les cases i fabriques velles que tenen els vidres de les finestres trencats a punt de caure, algú s'hi fixa? obliguen als amos a arreglar-ho? jo sempre ho veig igual.
I els parcs nous que van fer per nens i fer exercici la gent gran, alguns trencats i el terra ple de vidres.

Es podrien dir moltes coses que s'haurien d'arreglar, abans d'invertir en projectes nous.

jep Cassà de la Selva
3.

Voldria comunicar, que la qüestió de les escombraries Ja s'ha reconduït correctament,ara, ens varen dir que les zones verdes del "Mas Cubell", serien periòdicament netejades.
Lamentablement li haig de comunicar que ningú se’n cuida,les herbes es van escampant per arreu,varen posar bancs que ni es veuen,si ho desitges , tens un bon nou reportatge per penjar on desitgis.
Aquesta urbanització va esser construïda als primers anys dels 70,algú podria explicar el perquè , la fase inicial encara hi ha zones verdes que no estan arranjades ? En una reunió de veïns i l’Ajuntament d’aquell moment ,el regidor d’urbanisme,el Sr. Josep Bou ens va afirmar que en poc temps ,estaria arreglada la zona verda que llinda amb Materials Cassà, es massa verda no s’ha acabat d’arranjar mai,al mateix temps que hi ha zones verdes que no disposen de vorera,acera, o com en vulguis dir...fes un bon reportatge......ja que la situació de les escombraries resta en pau ,podries fer que tot el municipi vegi que de promeses n'hem rebudes moltes ,però tot s’ha quedat en bones paraules,i amb axó no en fem prou per tenir aceres,ni zones verdes .....També ho podries complementar amb l’estat del ferm de l’Avinguda Costa Brava,aquest ferm fa pena, t’imagines cosa semblant a qualsevol carrer de la nostra vila ?

Salutacions

JepCassanenc Cassà de la Selva
2.

Doncs jo penso el contrari. Penso que el politic te que treballar sota presió ja que si es relaxa no pot fer bé la feina. Lo dels jubilats seria interessant si no fos que el jubilat està descansan d´una feina feta durant molts anys. El que si pot donar son consells que, crec, no els hi demanem quasi mai.

jo i crec Cassà de la Selva
1.

només sang nova i sense cap mena de presió pot cumplir els punts expresats a la teva carta.

Comenta aquest article