LA MANIPULACIÓ INTENCIONADA

MARIÀ MONTSUNYER GONZALEZ PROFESSOR/HISTORIADOR

Sovint quan volem trobar explicacions al present o fins i tot al futur ens enrecordem de la història per trobar les respostes a les nostres preguntes, però no només cerquem solventar els nostres dubtes, sino que manipulem la història de forma perversa per tal d'alimentar discursos que molt sovint fugen de la realitat i volen justificar qüestions conductuals i sentimentals més aviat individuals.

Sovint quan volem trobar explicacions al present o fins i tot al futur ens enrecordem de la història per trobar les respostes a les nostres preguntes, però no només cerquem solventar els nostres dubtes, sino que manipulem la història de forma perversa per tal d'alimentar discursos que molt sovint fugen de la realitat i volen justificar qüestions conductuals i sentimentals més aviat individuals.
Quins eren els catalans de 1640 de Pau Clarís? Hi havia diferències entre Felip V i l'arxiduc Carles?...
La semàntica, la riquesa de les paraules, també pateix manipulacions amb finalitats de maleficència, la majoria de les vegades intencionada. no inventem les paraules, sinó la qüestió conceptual, es a dir, els mots tindran diferents significats depenent sempre de les finalitats amb què emprem el lèxic.
Espanyolistes, catalanistes, europeistes, tradicionalistes, conservaduristes, espanyols catalans, europeus... les diferències en el significat les marquem nosaltres i li donem connotacions pejoratives o no depenent de a quin públic van dirigides.
Malauradament, una vegada més, l'home està al darrere, transformant la naturalesa de les coses, modificant i alterant, en aquest cas la història i la semàntica.

Comentaris

Jordi Girona
1.

Totes les manipulacions són intencionades. Altrament, no serien manipulacions

Comenta aquest article