El temps, cura i fa oblidar tot ?

Francesc Martín Font autònom

Suposo que el temps (13 anys) fa que ens oblidem de les coses. 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT Identificació de la sessió Caràcter: ordinari Data: 6 de juny de 2002 Horari: 20 hores Lloc: Casa consistorial

Un petit extracte: Intervé Emili Mató, que fa un repàs als antecedents relatius al projecte d’urbanització del carrer Ponent.
Així, record que aquesta va ser una iniciativa endagada per l’equip de govern d’ERC, que al seu entendre va suposar, en el seu moment, un acte de responsabilitat i valentia política, sobretot tenint en compte que existia el precedent del carrer del Suro, la gestió del qual no va ser fàcil a causa de la inicial oposició de bona part dels veïns.
En tercer lloc, Emili Mató recorda que es dóna un cas similar al del carrer del Suro on el la ubicació en el carrer d’un equipament municipal com el tanatori va permetre declarar nul·la la primera imposició de contribucions especials al entendre que es tractava d’un sistema general.
En aquest sentit, Emili Mató anuncia que, si no es vol crear un greuge comparatiu important amb els veïns del carrer del Suro o del carrer Barraquetes, s’hauria de corregir i augmentar l’aportació municipal, ja que en aquests carrer s’hi ubica la Sala Galà, que és un bé de domini públic que serà seu de la biblioteca i d’altres serveis culturals municipals i que, per tant, ha de tenir també la consideració de sistema general.
Per altra banda, Josep Bou insinua que els regidors del grup municipal d’ERC s’han esforçat per convèncer als veïns del carrer del Molí i de la Mel a fi que presentessin al·legacions a l’aprovació inicial d’aquest expedient de contribucions especials.
En aquest sentit, Josep Bou recorda que quan el grup municipal de CIU estava a l’oposició no va fer cap pas per tal de posicionar als veïns contra l’Ajuntament, tan pel que fa a les contribucions especials del carrer del Suro com del carrer Barraquetes. A part de com es va resoldre el tema, que seria opinable, tinc un mal record del tracta rebut pel responsable municipal en aquell moment
Salut.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article