En defensa d'una educadora de la llar d'infants

Pares i mares de la classe de les zebres de la llar d'infants -

Els pares i mares de la classe de les zebres de la llar d’infants Taps volem manifestar el nostre suport a la que fins avui ha estat l'educadora dels nostres fills i filles, la Cristina Martínez.

 En una reunió de final de curs se'ns ha comunicat que l'any vinent hi haurà canvis importants, i que la classe de les zebres serà una de les afectades. Entenem que cada centre té les seves pròpies dinàmiques internes, i que tot canvi té un motiu de pes, però en cap moment se'ns ha explicat clarament a què és degut.

La Cristina Martínez és una persona molt estimada pels infants i molt valorada pels pares i, a parer nostre, complia sobradament amb la seva tasca. La transparència és clau en totes les entitats públiques, i creiem que en aquest assumpte no n'hi ha hagut prou.

Aquests darrers dies hem sabut que no només hi ha haurà un canvi d'educadores -estem segurs que la persona nova farà la feina de manera tan magnífica com s'ha fet fins ara-, sinó que a la Cristina Martínez se la farà fora de la llar.

De nou, sabem que la regidora Eva Sáez té les seves raons per fer-ho, però no per això volem deixar de donar tot el nostre suport a l'educadora dels nostres fills i filles, i fer-li arribar a través d'aquestes línies tota la nostra estima i gratitud.

El món de l'educació necessita persones com ella, dedicades i devotes amb els infants, i creiem que serà una gran pèrdua per la llar.

Volem desitjar-li a la Cristina molta sort, i estem segurs que, com fins ara, serà un actiu molt valuós en el seu nou lloc de treball.

Els pares i les mares de la classe de les zebres

Comentaris

Glòria Cassà de la Selva
2.

Hola,

Estic molt sorpresa vers aquest situació actual que es viu a la Llar Municipal. Ja fa temps que em dedico a l' àmbit social i educatiu; i també fa temps que hem canviat la manera de fer-ho.Treballem per un model centrat en la persona i per l' empoderament de la mateixa; això vol dir que s' abandona el nostre ego professional i d'estatus d' expert vers la persona que atenem; i la persona atesa i la seva família passa a ser l' eix central de l'atenció que s' ofereix.
Som molts els professionals que defensem aquesta metodologia de treball i que apostem per ella, perque sabem que no cal molts recursos per fer el canvi sinò ganes de fer-ho.

Per fer-ho possible inicialment , cal un canvi de paradigma del grups municipals que gestionen el poble, i que tinguin en compte la següent premisa: " un servei municipal ha d' estar a disposició sempre de la persona del municipi, i mai una persona ha d' estar a disposició d' un servei municipal".

Una mare Cassà
1.

Estem autosestruïnt els serveis municipals i la integració dels nens als seu propi municipi.A la llar reorganitzem grups desfent i apedaçant i no caminem en la línia de la renovació educativa que estan duent a terme tantes llars d'infants. Està clar que si tantes famíles cassanenques estan apostant per campllong, llagostera o d'altres llars és que cal fer alguna cosa.pensem perquè les famílies marxen i escoltem-les.és la manera més democràtica d'avançar com a poble.i d'altra banda,dir que admiro a totes i cada una de les auxiliars i educadores que hi treballen per la seva professionalitat i amor en el tracte als nostres infants.Oferim P0 a preus inacsessibles, menjador a preu superior que la majoria de les llars d'infants de Girona (i m'agradaria puntualitzar el fet que si l'ajuntament ha baixat el preu és gràcies a una mare que no va parar fins demostrar que teníem el preu més elevat de tot Girona)... com deia una mare a un altre comentari potser ens hauríem de focalitzar a mirar com rendibilitar la llar aprenent dels nostres veïns i no a destruir-la....

Comenta aquest article