El paper de la Premsa Comarcal

EditorialFa uns dies des de l’Ajuntament -i en això van coincidir regidors de l’equip de govern i de l’oposició- es queixaven que la imatge que es transmet de la vila de  Cassà a l’exterior no és la correcta; que sembla com si a Cassà nomes passessin coses dolentes i no sortien prou reflectides les activitats i experiències positives que s’esdevenen al nostre poble.

La queixa es referia en aquest cas a les notícies aparegudes sobre la negativa inicial del Ministeri a acceptar el pla de sanejament presentat per l’Ajuntament  de Cassà. La notícia va tenir una gran repercussió i en canvi en va tenir menys el fet que després Madrid rectifiqués i s’acceptés el pla de sanejament de Cassà. Com passa en aquests casos el ciutadà s’ha fet una imatge de Cassà com la d’un poble endeutat que no sap com sortir-se’n i que acabarà en fallida amb més de dos milions d’euros en deutes. La realitat és que els deutes hi són, i que com en molts altres municipis de Catalunya, en un moment determinat es van emprendre una sèrie d’iniciatives que sobre el paper eren econòmicament viables  i que amb l’arribada de la crisi s’han vist que eren inassolibles amb els mitjans realment existents. Causes internes n’hi ha, però segurament que les generals han tingut una incidència molt més greu i el retard en els pagaments d’algunes administracions, la reducció d’ingressos, la morositat, la fallida d’empreses... han tingut una rellevància especial en la situació d’ofegament generalitzada als ajuntaments del país. En aquest cas, però, Cassà ha quedat retratat com un poble més afectat pel tema tot i que els nivells d’endeutament no són especialment més grans que els de molts altres pobles.

La repercussió que la difusió d’aquestes notícies té en la imatge general del poble és molt difícil de contrarestar i provoquen un estat d’impotència davant la impossibilitat de manifestar de manera contundent i amb la mateixa eficàcia l’altra cara de la realitat. Recordem els casos d’Olot, ciutat relacionada amb diversos esdeveniments violents, i de  Lloret de Mar que malgrat totes les campanyes de qualitat turística, continua essent, per a molts, punt de destinació de joves amb ganes de borratxera. Uns fets puntuals han tingut una gran transcendència  mediàtica i han provocat la identificació dels municipis amb elements ben negatius a l’hora de transmetre’n la imatge. Cassà jo fa gaires anys que era conegut com el poble de la línia d’alta tensió i en la simplificació de l’imaginari popular hom es pensava que el debat tenia una transcendència molt més gran i perdurable que la que en realitat va arribar a tenir.

A més del mal que aquests fets tenen en la  imatge exterior, també hi ha un altre efecte, de cares endins, que és el desencís i desànim que provoca en el ciutadà el fet que sembla que els  nostres pobles només siguin notícia quan passa alguna desgràcia o hi ha algun element que pertorba l’ordre normal.

Per contrarestar aquest doble efecte la millor solució és treballar en generar informacions, notícies i comentaris que serveixin per difondre aquella imatge més positiva del municipi i la seva gent. Això es pot fer, per exemple, amb costoses campanyes d’imatge, de resultats moltes vegades incerts i no sempre garantits. Una altra opció és treballar per potenciar els mitjans locals d¡informació com a eines fonamentals per garantir l’equilibri d’impactes en el públic lector. Si un ciutadà nomes llegeix les noticies de Cassà, per exemple, quan és prou important com per sortir destacada en un mitjà d’àmbit nacional, possiblement és perquè serà una mala notícia o una desgràcia per al poble i l’únic missatge que percebrà el lector és el negatiu i desfavorable per al poble.

En canvi, tot i que en el mitjà local apareixeran les notícies que siguin negatives per al municipi, també hi sortiran totes les altres, que en molts casos seran de fets positius i contribuiran a que el ciutadà que ho llegeixi pugui valorar en la seva justa mesura com està el poble. Aquesta és la transcendència i importància que té la premsa comarcal en el nostre país: publiquem informacions que només surten a la premsa local i contribuïm a donar la imatge real dels pobles, ciutats i barris del país.

A Cassà, aquests dies a més de patir un problema econòmic hem celebrat unes Olimpionades que han estat una manifestació única de solidaritat i reconeixement vers la gent gran; hem celebrat una Festa Literària que té una vida de quaranta anys; tenim unes entitats plenes de vida que organitzen activitats ben diverses durant tot l'any... I tenim un munt de fets quotidians que ens qualifiquen com un poble ple de vida i amb una qualitat humana destacada. Són notícies que encara que hagin aparegut a la premsa no han tingut l'impacte positiu necessari per contrarrestar els efectes negatius del rebuig inicial al pla de sanejament....  
Aquest mes de maig la Premsa Comarcal hem celebrat el nostre congrés i assemblea anual (de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal) i hem constatat el moment delicat que travessem tots els mitjans davant l’impacte que té la crisi econòmica en la subsistència dels mitjans.

Cal que tots siguem conscients que més enllà d’altres consideracions, la majoria de mitjans de comunicació locals neixen i viuen amb la voluntat de donar un servei a les comunitats en les que apareixen i tenen uns efectes molt positius en el conjunt de la societat. És una responsabilitat de tots garantir que aquests mitjans poden continuar subsistint en el futur amb les garanties d’independència i viabilitat que han fet que Catalunya sigui un país especialment rellevant en aquest àmbit. La Premsa Comarcal està viva però continua necessitant el suport de tota la societat per sobreviure. I cal que hi sigui! Siguem-ne conscients.


Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article