El compromís ciutadà del PAM

EditorialUn total de 145 accions integren el Pla d’Acció Municipal,. Una programa elaborat per l’equip de govern que) defineix quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les accions més rellevants que configuren l’acció del Govern municipal de la legislatura 2015-2019, segons manifesta el mateix ajuntament.

El PAM ve a ser com un programa electoral si bé a un nivell superior d’actuació, tota vegada que  fa un pas endavant i posa a l’abast del ciutadà el compromís assumit per l’equip de govern a l’hora de tirar endavant les promeses formulades durant la campanya electoral; d’alguna manera del PAM ve a ser una ratificació i un compromís púbic de complir amb allò que s’havia promès durant la campanya; així la gent podrà començar a deixar de dir allò tan habitual que un cop fet la campanya  s’obliden de totes les promeses fetes.

En aquest cas, l’equip de govern de l’Ajuntament de Cassà està decidit a fer realitat les seves promeses i ha començat fent públic i establint el compromís  davant el ciutadà de complir amb els programes, accions, intencions i voluntats que integren aquest Pla d’Acció Municipal per al període 2015/2019.

Més enllà dels continguts específics del PAM el més important és que per primer cop al nostre poble hi ha un govern municipal que s’atreveix a posar blanc sobre negre i especificar exactament allò que pensa fer durant els quatre anys que estarà a l’Ajuntament. Ja d’entrada és la millor notícia que es podia tenir; així el ciutadà li podrà reclamar, quan sigui l’hora, si s’escau, que no només no ha complert el que havia anunciat al seu programa electoral sinó que tampoc no ha tirat endavant amb el publicat al PAM.

Però també cal tenir en compte que el PAM està redactat a partir de les necessitats i realitats de l’ajuntament de Cassà per la qual cosa al costat d’actuacions que sembla clar que es fan per complir-se i per  què siguin una realitat en els propers quatre anys, també hi ha un seguit d’accions que expressen més que ganes d’acció, més aviat la voluntat o el desig de poder fer algunes coses que fins ara no estaven previstes.

En aquest sentit en el redactat del PAM s’abusa de l’ús de verbs de significat més subjectiu que objectiu i que en el fons no acaben de comprometre als que els utilitzen: Estudiar, consolidar, afavorir, donar suport, impulsar, reactivar... són paraules que van perdent sentit ja que en el fons expressen més aviat un desig que no pas un actuació ferma. Caldria anar eliminant d’aquests plans aquests tipus de redacció i en general abolir-lo de tots els programes electorals, ja que a l’hora de la veritat acaben en poca cosa quan xoquen amb la realitat del dia a dia. Més val assumir que no es pot fer una cosa que no amagar-se en el subterfugi de que s’ha “promogut” determinada acció que en el fons no ha portat enlloc.

En tot cas l’Ajuntament actual ha tingut clar que per garantir el suport de la ciutadania cal que es vegi què es vol fer, com es vol fer i quan es vol fer, per la qual cosa cal agrair l’esforç de sinceritat i l’exercici de transparència que representa  redactar i fer púbic aquest Pla d’Acció Municipal i tot el que representa d’esforç de síntesi i de valoració de la vida local.
Al 2019 serà hora de passar-hi revista i ratificar si realment se n’han complert els objectius.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article