Esteu d'acord en que l'Ajuntament es gasti 3,3 milions d'euros en la piscina coberta?

154 vots