Inauguració de la pista de billar manual a la Pineda Fosca

Imatges de la inauguració de la pista de billar manual i del campionat de bitlles celebrats a la Pineda Fosca el mes de juliol de 2008