El calendari del 2015

Fotografies de Josep Salvador