L'esplanada de les fires passarà ser l'espai 1 d'octubre

Proposta per al ple del mes de juliol

Política, Societat, Esports, Economia, Lleure i festes, Cultura, Entitat

L'Ajuntament de Cassà aprovarà en el ple de dijous que ve una proposta per tal que com va demanar la secció local de l'ANC l'esplanada de davant de l'escola Aldric passi a anomenar-se 1 d'octubre en record de la data de votació del referèndum del 2017.

Simultàniament des de l'ANC s'ha fet una cida a entitats locals que vulguin col·laborar en l'acte de bateig de l'espai, el 30 de setembre  a la tarda, per tal de convertir-lo en una gran festa popular.

Ordre del dia del ple:

L'ordre del dia del ple de dijous a les 8 del vespre és el següent

 1.- APROVACIÓ ACTA PLE DE 24/05/2018 

2.- APROVACIÓ ACTA PLE DE 21/06/2018 

3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2018/660 A 2018/699 (ABSIS) 

4.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2018DECR000700 A 2018DECR000927 (AUDIFILM) 

5.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA GESTIÓ DE RUNES I TERRES 

6.- DENOMINACIÓ DE PARC U D'OCTUBRE A L’ESPAI QUE LIMITA ENTRE ELS CARRERS PLA DE L’ESTANY, XAVIER CARBÓ I CARRER DE LA VIA 

7.- RECONEIXEMENT COMPATIBILITATS EMPLEATS PÚBLICS 

8.- ADHESIO AL CONSORCI LOCAL LOCALRET

9.- MODIFICACIÓ CONTRACTE GESTIO RESIDUS

10.- APROVACIÓ INICIAL MC 3TC 3/2018 PRESSUPOST AJUNTAMENT 2018

11.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2017

12.- DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES DURANT L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2017 D’ACORD AMB L’ARTICLE 218 DEL TRLRHL

13.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIO DE CRÈDIT 3SC 4/2018

14.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 1/2018 PRESSUPOST RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP

15.- MODIFICACIO RLT

16.- INFORMES D'ALCADIA I REGIDORS

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article