La llei de paritat

Periodista

Sóc periodista si bé només n'exerceixo a mitja jornada. Fa 15 anys que sóc director de Llumiguia i a partir d'ara també portaré el timó del cassadigital.cat. M'apassiona la fotografia i el meu poble, Cassà. Potser per això m'agrada donar suport a totes els entitats que puc...

Agafant un dels comentaris del meu blog anterior...
Hi ha molta gent que no veu amb bons ulls que la presència femenina en les llistes electorals sigui obligada per llei, ja que això distorsiona la realitat i obliga alguns partits a fer equilibris per complir amb el 40% de mínim que marca la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Algunes qüestions locals:
En cada grup de cinc candidats hi ha d'haver-hi dues dones.

Agafant un dels comentaris del meu blog anterior...
Hi ha molta gent que no veu amb bons ulls que la presència femenina en les llistes electorals sigui obligada per llei, ja que això distorsiona la realitat i obliga alguns partits a fer equilibris per complir amb el 40% de mínim que marca la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Algunes qüestions locals:
En cada grup de cinc candidats hi ha d'haver-hi dues dones. Doncs bé, si agafem els cinc primers de cada llista resulta que al nostre poble en totes sis candidatures el cinquè lloc és per a una dona; ja sabem que no hi ha cap candidat a alcaldessa, però és que a més la segona dona obligada als cinc primers, en tres ocasions està en el quart lloc , en dos, al tercer i en un al segon lloc. Vaja, que dóna la sensació que les hi posen "per obligació".

I si anem al segon bloc, doncs semblant; en tres ocasions ocupen els llocs 9 i 10 de la llista i en tots els casos el lloc desè.

I a més caldrà veure si es compleix en tots els casos la llei de paritat:
A Cassà, amb tretze regidors, tocarien 5,2 dones a cada llista i com que la llei diu que "com a mínim" hi ha d'haver aquest 40% s'entén que hi hauria d'haver sis dones a cada candidatura, no? això no passa en dues candidatures a Cassà (PP i CiU). Veurem si les hauran de canviar...

La interpretació que es vulgui donar a la llei queden obertes però el contingut sembla força clar:
" També s’ha de mantenir la proporció mínima del quaranta per cent en cada tram de cinc llocs. Quan l’últim tram de la llista no arribi als cinc llocs, la proporció de dones i homes en aquest tram ha de ser al més pròxima possible a l’equilibri numèric, encara que s’ha de mantenir en qualsevol cas la proporció exigible respecte del conjunt de la llista."
Esperarem a veure com acaba tot plegat...