Regeneració democràtica (1)

La República catalana és la gran oportunitat que els ciutadans de Catalunya tenim per construir un estat veritablement democràtic, superar els dèficits que en aquest aspecte té l’Estat Espanyol i aconseguir una total regeneració de la política catalana.

L’Estat Espanyol sempre s’ha caracteritzat per tenir unes estructures molt rígides i per una enorme resistència al canvi. El règim polític actual, nascut amb la Constitució de 1978, ha demostrat la seva incapacitat per reformar-se i per adaptar-se a la realitat, i ha ocasionat l’allunyament de la política de molts dels seus ciutadans. I no ha volgut, explícitament, reconèixer la diversitat i el pluralisme polítics, essencials en una democràcia, cosa que ha portat als catalans a emprendre amb decisió la construcció d’un nou estat que respecti la seva identitat nacional i defensi els seus interessos.

La baixa qualitat de la democràcia espanyola es manifesta en multitud d’aspectes: uns partits polítics jeràrquics, centralitzats i rígids, amb un finançament poc transparent; les llistes tancades; la disciplina de vot i l’obediència; la manca de mecanismes de participació; una separació de poders fictícia, sense contrapoders efectius; la poca transparència en la presa de decisions; uns ens reguladors dirigits per “capturats” del poder. Tot això ha afavorit la partitocràcia, el caciquisme i el clientelisme, i, per tant, la corrupció. A més, últimament revifen els tics autoritaris de l’Espanya de sempre i la llibertat d’expressió i la de reunió estan amenaçades, i també la igualtat d’oportunitats per a tothom, sigui quin sigui el seu origen.

Catalunya és i serà sempre una minoria permanent dins Espanya, i, per tant, no tindrà mai capacitat ni força suficient per canviar les regles a favor dels interessos dels que hi vivim. Catalunya té 47 diputats al Congrés (13’4%) i 24 senadors (9%) i en una hipotètica modificació de la Constitució mai podran prosperar els plantejaments dels catalans, per unànimes que siguin. I una altra manifestació d’aquesta situació: el 74% dels representants dels catalans en el Parlament es van mostrar a favor de fer una consulta democràtica sobre el seu futur, i aquesta va ser rebutjada pel 90% dels diputats de la resta de l’Estat. Això posa de manifest que existeix un problema estructural que des de Catalunya no hi ha possibilitat de superar.

La conclusió és que només amb un estat propi es podrà garantir el respecte a la identitat nacional dels catalans i es farà possible el seu autogovern. El naixement de la República Catalana permetrà dissenyar de nou totes les institucions i adequar-les a les necessitats i potencialitats socials, econòmiques i polítiques dels catalans.