Subscripció

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari i mentre sigui subscriptor, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers d’ASSOCIACIÓ EDITORA CASSANENCA, amb la finalitat de gestionar la seva subscripció, d’oferir-li els nostres serveis i activitats socio-culturals, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres activitats i serveis, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
ASSOCIACIÓ EDITORA CASSANENCA, manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la Llei.
L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Ctra. Provincial, 93, 17244 de Cassà de la Selva (Girona), mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic contacte@cassadigital.cat