Constitució del nou ajuntament. 13 de juny de 2015.