La Via catalana (amb imatges dels cassanencs i cassanenques)