Subvenció europea de 750.000 euros pel projecte de via verda entre Cassà de la Selva-Campllong-Fornells-Llambilles

La proposta cassanenca obté la puntuació més alta de Catalunya

Societat, Esports, Economia, Lleure i festes, Entitat

Subvenció europea de 750.000 euros pel projecte de via verda entre Cassà de la Selva-Campllong-Fornells-Llambilles
Subvenció europea de 750.000 euros pel projecte de via verda entre Cassà de la Selva-Campllong-Fornells-Llambilles

L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha aconseguit una subvenció del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (Feder)  de 750.000 euros pel projecte de via verda entre el municipi i Campllong, Fornells i Llambilles. La proposta de l’Ajuntament de Cassà ha rebut la puntuació més alta de totes les presentades a Catalunya, i per tant, rebrà un 50% de subvenció de la inversió total.

Paral·lelament ja s’està treballant per completar el finançament de la via verda, amb les subvencions relatives al pla de foment turístic que podrien representar també una part significativa de tota de la inversió.

El govern de l’Ajuntament de Cassà valora molt positivament la notícia que gràcies a la preparació del projecte i tota la seva tramitació prèvia, la proposta del carril bici serà aviat una realitat.

Aquesta és una molt bona notícia per Cassà de la Selva, ja que suposarà una millora en la mobilitat en bicicleta per connectar-se entre diferents municipis veïns, així com també serà un atractiu per atraure més visitants al municipi amb la implantació de productes turístics en els nous traçats.

A més a més, amb aquest projecte, es podrà desenvolupar el programa d’actuació per l’impuls del cicloturisme i la mobilitat sostenible en el sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva. Aquest pla defineix un conjunt d’actuacions en tot el municipi de promoció de la mobilitat i la bicicleta en el que es proposen diverses actuacions.

Es tracta d’una subvenció que promou l'execució d'actuacions de vies ciclistes, amb la finalitat d'impulsar una mobilitat baixa en carboni, sostenible i segura basada en l'ús de la bicicleta com a mode de transport sostenible i com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida de les persones. Es preveu una actuació que impulsa actuacions específiques de vies ciclistes que serveixen per a la mobilitat quotidiana i per a l'oci i la pràctica de l'esport i el turisme.

L’avantprojecte de la via verda conté diverses actuacions, les principals es detallen a continuació:

- Millora de la Via Verda del Carrilet en diversos punts de la zona urbana

- Obertura d’un nou carril en zona urbana que partint de la via del carrilet dona accés a la part Est del nucli.

-  Continuació del carril en direcció Est a través del sòl no urbanitzable i el sòl urbà de la urbanització Mas Cubell.

-  Obertura d’un nou carril que permetrà millorar la accessibilitat a les pistes de tenis del Club de Tenis Cassà i iniciar una via verda de llarg recorregut i d’obertura d’un camí per un tram paral∙lel a la Riera de Verneda fins a connectar amb el camí existent situat a altra banda de la C‐ 63

- Senyalització d’un tram de camins als efectes de configurar dins el terme municipal una via ciclista de llarg recorregut que ha de connectar el nucli de Cassà de la Selva amb el Carrilet Girona – Sant Feliu de Guíxols i que doni continuïtat direcció al terme municipal veí de Campllong.

- Obertura d’una via verda fins al límit del terme municipal que ha de permetre enllaçar amb la via existent al Terme Municipal de Campllong.

- Connexió Xarxa de Carril bici de Campllong amb la Via Verda del Carrilet.

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article