Dijous, el ple del mes de setembre

Política, Societat, Esports, Economia, Lleure i festes, Cultura, Entitat

Dijous que ve a les 8 del vespre tindrà lloc el ple municipal ordinari del mes de setembre amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

1.- Aprovació acta ple de 26/07/2018

2.-  Donar    compte    decrets    d'alcaldia    

3.- Creació consell sectorial jutge de pau

4.- Ratificacio dissolucio Institut Català del Suro

5.- Commemoració fets u d'octubre 2017

6.- Aprovació definitiva del projecte d'obra local ordinària d'instal·lació  fotovoltaica  per  autoconsum   a  l'hospital  geriàtric Sant Josep

7.- Aprovació  verificacio text refòs  modificació puntual  num. 14 del POUM de Cassà de la Selva de diversos articles de les normes urbanístiques

8.- Aprovació   definitiva   ordenança  general  de  circulació  i   vies publiques

9.- aprovaci6 definitiva ordenan<;a general de subvencions

10.- Aprovació  inicial  modificació   de  credit  3tc  4/2018  pressupost ajuntament 2018

11.- Aprovació  inicial  modificació de  credit  3sc  2/2018  pressupost residència 2018

12.- Declaració de concurrència per bonificacions icio

13.- Donar compte del pla de disposició de fons de tresoreria

14.- Donar compte morositat 2n trimestre

15.- Donar compte informe  pmp 2n trimestre 2018

16.- Informes d'alcadia  i regidors

17.- Precs i preguntes

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article