Dijous, el ple de les ordenances

Política, Societat, Esports, Economia, Lleure i festes, Cultura, Entitat

Dijous que  ve a les 8 de la tarda tindrà lloc el ple municipal en el que entre altres coses es debatran les ordenances per al 2019.

L'ordre del dia de la sessió serà el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1.- APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE 27/09/2018 2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2018DECR001209 A 2018DECR1376

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET 2018/1298 DE NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL

4.- AUGMENT RETRIBUTIU DE L'1,75% PREVIST EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018 (AJUNTAMENT)

5.- AUGMENT RETRIBUTIU DE L1,75% PREVIST EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018 (RESIDÈNCIA)

6.- APROVACIÓ INICIAL PROGRAMA D'ACTUACIÓ PER L'IMPULS CICLOTURISME I DE LA MOBILITAT URBANA

7.- APROVAR SO•LICITUD AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (RESOLUCIÓ TES/1849/2018)

8.- MODIFICACIÓ 01:21-)FNANCFS FISCAI S 2019

9.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 3/2018 PRESSUPOST RESIDÈNCIA 2018

10.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 5/2018 PRESSUPOST AJUNTAMENT 2018

11.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 5/2018 PRESSUPOST AJUNTAMENT 2018

12.- CREACIÓ ESTABLIMENT SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA

13.- DENOMINACIÓ DEL PARC DEL SUROLL PLACETA DE CA LA MARCEL LA, CARRER DE PONENT I PASSATGE DE CANDELL

14.- CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS A PRECARI DE TERRENY PER A PÀRQUING PÚBLIC

15.- INFORMES D'ALCADIA I REGIDORS

16.- PRECS I PREGUNTES 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article