L’Ajuntament aprova una línia d’ajuts per reduir les quotes de la Residència Geriàtrica

La proposta ha estat aprovada per unanimitat al ple d'aquest vespre

Política, Societat, Esports, Economia, Lleure i festes, Cultura, Entitat

Unanimitat en totes les votacions del ple d'aquest vespre
Unanimitat en totes les votacions del ple d'aquest vespre

El ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’aquest mes de desembre, celbrat avui al vespre, ha aprovat per unanimitat dels tretze regidors, una subvenció que suposarà la reducció de les quotes dels usuaris cassanencs de la Residència Geriàtrica Sant Josep amb baixa capacitat econòmica. La reducció pot arribar a ser l’equivalent al 25% de l’import anual del preu públic, sense serveis complementaris, per residència assistida o servei de centre de dia, i amb un límit de 2.000 euros.

Els requisits que s’han de complir són, per una banda, haver estat empadronat al municipi de Cassà de la Selva com a mínim durant els cinc anys anteriors a l’entrada a la Residència Geriàtrica Sant Josep; que el sol·licitant no superi l’equivalent a dues vegades la pensió mínima de jubilació anual vigent; ser usuari de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia; i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament, la resta d’administracions públiques i amb la Seguretat Social.

Amb aquesta subvenció, tal i com ja es va fer amb la reducció del 25% de l’IBI a les persones jubilades que no arriben a la pensió mínima, es vol incrementar l’import de les ajudes i el nombre de contribuents que es poden acollir a aquestes mesures socials. La intenció d’aquesta mesura és incrementar les facilitats i ajudes a aquelles persones que per motius socials tenen més dificultats.

El grup del PDECAT ha donat suport a la proposta tot i considerar que l'import anual incial era molt baix (10.000€) i que això reduiria limpacte de la mesura.

El darrer ple de l'any ha durant menys d'una hora i tots els punts s'han aprovat amb el suport unànime dels assistents.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article