Divendres, el ple del cartipàs

Política, Societat, Esports, Economia, Lleure i festes, Cultura, Entitat

L'actual alcalde, Robert Mundet,  prometent el càrrec en l'anterior sessió municipal
L'actual alcalde, Robert Mundet, prometent el càrrec en l'anterior sessió municipal

Divendres que ve, 28 de juny, a les 8 de la tarda, tindrà loc el ple de constitució de les comisisons i del cartipàs municipal en el decurs del qual també s'aprovaran les retribucions dels regidors.

Lordre del dia de la sessió serà el següent:

1.- PERIODICITAT  DE LES SESSIONS DE PLE

2.- CREACIO I COMPOSICIO DE LES COMISSIONS  INFORMATIVES DE CARACTER PERMANENT

3.- CONSTITUC·IO DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

4.- CONSTITUCIO DEL CONSELL DE GOVERN

5.-   RATIFICACIO   DELS   DIFERENTS    DECRETS    D'ALCALDIA    DE   DELEGACIO D'ATRIBUCIONS I NOMENAMENTS

6.-   NOMENAMENT   DE  REPRESENTANTS   DE  LA  CORPORACIO   ALS   ORGANS COL·LEGIATS

7.- CONSTITUCIO DELS GRUPS MUNICIPALS

8.-  DETERMINACIO  DE  RETRIBUCIONS  I  ASSISTENCIES  DELS  MEMBRES  DE  LA CORPORACIO

9.- APROVAR EL NOMBRE I CARACTERISTIQUES DEL PERSONAL EVENTUAL

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article