L'Ajuntament diu que Robert Mundet cobrarà 11.000 € anuals menys que el seu predecessor

Els regidors amb dedicació parcial no cobraran assistències

Política, Societat, Esports, Economia, Lleure i festes, Cultura, Entitat

El relleu  a l'alcaldia ha portat un ampli deabt sobre remuneracions entre els dos governs municipals
El relleu a l'alcaldia ha portat un ampli deabt sobre remuneracions entre els dos governs municipals

Segons una nota informativa emesa per l'Ajuntament de Cassà, l'actual alcalde, Robert Mundet, cobrarà 11.000 € anuals menys que el seu predecessor, Martí Vallès (ERC). La nota també resumeix les  remuneracions dels regidors que baixaran d'11.560€, per regidor i any, a 10.378€.

El comunicat és el següent:

"El sou de l’alcalde de Cassà de la Selva per a la legislatura 2019-2023 va quedar fixat en el Ple del passat dia 28 de juny en 45.000 € bruts/any.

Aquest import representa una rebaixa d’11.000 € respecte del que cobrava l’alcalde anterior. Això s’explica pel fet que Mundet ha decidit rebaixar-se un 10% el sou, que en l’anterior legislatura estava fixat en 50.000 €, i perquè no percebrà els complements d’antiguitat que percebia l’alcalde anterior i que el situaven com el segon més ben pagat de la província de Girona .

Si a aquest fet hi sumem la resta de costos suportats per l’Ajuntament i derivats del pagament dels salaris de l’alcalde (seguretat social, accidents de treball..) passem de 71.700 € aproximadament l’any 2018 (últim exercici complet) a 59.600 €, és a dir, pràcticament 12.000 € menys de costos salarials associats a la figura de l’alcalde del nostre municipi.

Tres regidors disposaran de dedicació parcial per poder desenvolupar la seva feina

En aquest legislatura, tres dels regidors han renunciat al 50% de la seva jornada laboral per treballar a l’Ajuntament de Cassà. Tindran una dedicació parcial a l’Ajuntament de 4 hores al dia, que anirà associada a una retribució anual de 10.350 €. Aquesta retribució s’ha establert extrapolant les percepcions per assistència que tindran la resta de regidors de Govern, que se situen en un màxim de 880 € al mes, un import que es manté respecte de l’anterior legislatura.

Aclariment:

Sortint al pas de les declaracions efectuades pel grup de l'oposició, segons les quals al cost dels sous corresponents als regidors que tenen una dedicació parcial s'hi afegiran les assignacions corresponents per assistències que tenen la resta de regidors de govern sense dedicació, hem d'aclarir:

Segons l'article 75.3 de la LRBRL, només els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències. A l'expedient del cartipàs hi consta l’informe jurídic del secretari que així ho acredita. Per tant, sense haver d'aclarir el que per llei s'ha d'aplicar obligatòriament, els regidors amb dedicació parcial no cobraran per assistir als plens, comissions informatives ni comissions i/o juntes de govern, sinó que percebran l’equivalent a les assistències corresponents a 11,5 mesos (entenent que el mes d’agost no se celebren plens i que, per tant, es redueix en un 50% el salari del mes d’agost).

Cal tenir en compte que a aquests imports s’hi ha de sumar la resta de costos suportats per l’Ajuntament derivats del pagament dels salaris d’aquests tres regidors i que, si en fem una estimació anual, ascendeixen a 3.363 € per regidor (10.091 € anuals en total).

El cost de passar de 13 a 17 regidors

Si be és evident que el pas de 13 a 17 regidors incrementa els costos salarials associats als càrrecs electes, amb els ajustos fets al salari de l’alcalde, i la contenció en les retribucions dels regidors (tant de govern com d’oposició), el cost per regidor ara és inferior al cost per regidor a l’anterior legislatura.

Així, si comparem costos dels càrrecs electes de l’any 2018, obtenim que cadascun dels regidors costava de mitjana al municipi 11.560 €, mentre que amb l’actual configuració de 17 regidors, el cost mitjà és de 10.378 €.

Comentaris

Alex
Celebro que finament hagueu pogut aclarir les retribucions i si després de tot ha de ser un estalvi per els contribuents benvingut sigui...

Tot i així a la vista d’aquests números, em preocupa un aspecte, i és que trobo aquesta organització desproporcionada i plena de desigualtats,

és desproporcionat que el sou de l'alcalde sigui x2,175 vegades superior del que seria el sou un regidor a jornada complerta, 45.000 vs 20.700, hom pot pensar que seria millor tenir 2 regidors a jornada completa pel mateix preu de l’alcalde,

i és desproporcionat també la dedicació que hauran de fer els 3 regidors a mitja jornada, que a part de les 4 hores diàries hauran d'assistir a plens i juntes també per obtenir pràcticament la mateixa retribució, que els regidors que sols seran retribuïts per assistir a plens i juntes, en aquest cas, hom es pregunta perquè no podríem tenir tots els regidors de govern a 1/2 jornada pel mateix cost???

Podreu dir que es una qüestió de vocacional pel servei públic, però llavors la imatge que em donaríeu és que aquesta vocació és molt desigual entre l’equip de govern....

tot plegat em grinyola una mica.... i sincerament les desigualtats al final no porten a bon port.... i tant de bo, no tinguem sorpreses més endavant...


En resposta a Alex
Cassanenc de Cassà
3.

Per desproporcionat i desigual, el sou de l'exalcalde d'ERC. A mi m'ha grinyolat durant quatre anys. Ja era hora que s'acabés tenir el segon alcalde més ben pagat de la província de Girona.

Alex Cassà de la Selva
2.

Celebro que finament hagueu pogut aclarir les retribucions i si després de tot ha de ser un estalvi per els contribuents benvingut sigui...

Tot i així a la vista d’aquests números, em preocupa un aspecte, i és que trobo aquesta organització desproporcionada i plena de desigualtats,

és desproporcionat que el sou de l'alcalde sigui x2,175 vegades superior del que seria el sou un regidor a jornada complerta, 45.000 vs 20.700, hom pot pensar que seria millor tenir 2 regidors a jornada completa pel mateix preu de l’alcalde,

i és desproporcionat també la dedicació que hauran de fer els 3 regidors a mitja jornada, que a part de les 4 hores diàries hauran d'assistir a plens i juntes també per obtenir pràcticament la mateixa retribució, que els regidors que sols seran retribuïts per assistir a plens i juntes, en aquest cas, hom es pregunta perquè no podríem tenir tots els regidors de govern a 1/2 jornada pel mateix cost???

Podreu dir que es una qüestió de vocacional pel servei públic, però llavors la imatge que em donaríeu és que aquesta vocació és molt desigual entre l’equip de govern....

tot plegat em grinyola una mica.... i sincerament les desigualtats al final no porten a bon port.... i tant de bo, no tinguem sorpreses més endavant...


anònim Cassà de la Selva
1.

"l'Ajuntament diu" ???¿? que jo conegui, l'ajuntament no parla.... serà l'equip de govern... no?¿?

Comenta aquest article