Pla de plurilingüisme a l'Institut de Cassà

Cultura

L’INS Cassà de la Selva inicia aquest curs un Pla de Plurilingüisme en anglès i francès amb una quarta part del professorat i un 60% de l’alumnat del centre
L’Institut de Cassà de la Selva segueix des de fa anys una línia educativa que potencia les llengües estrangeres (anglès i francès) des de diferents àmbits.

 En aquest sentit, fa ja 15 anys que es fa un intercanvi d’estudiants amb l’anglès com a llengua de comunicació i des de fa tres anys es porta a terme el Projecte Cambridge-DELF a través del qual es prepara l’alumnat per als exàmens de llengües estrangeres amb convenis amb la Universitat de Girona i Alliance Française i amb el suport econòmic de l’AMPA.

Enguany la novetat és l’inici d’un ambiciós projecte per impartir diferents matèries parcialment en llengua estrangera, concretament en anglès i francès (en aquest darrer cas pels alumnes que l’han escollit com a segona llengua estrangera). Seran classes bilingües, amb material adaptat, seguint la metodologia AICLE (CLIL). En aquest projecte hi participaran 350 alumnes de primer a quart d’ESO i de primer de batxillerat (que suposen més de la meitat de l’alumnat del centre)  i 12 professors, que representen una quarta part del professorat de l’institut. Les àrees implicades són Ciències Socials, Tecnologia, Matemàtiques, Ciències Naturals i Música.

La filosofia del projecte estableix que l’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l'edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, és molt positiu que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües. Aquesta estratègia passa per un ús de les llengües estrangeres, no limitat només a les matèries lingüístiques, sinó també a les no lingüístiques.

El professorat que participa en el Pla s’ha format en llengües estrangeres i en metodologies didàctiques per poder impartir les seves matèries en anglès i francès, i es fa amb un esperit inclusiu per tal d’arribar al màxim nombre possible d’alumnes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article