Dijous, ple municipal

A les 7 de la tartda, sessió ordinària de novembre

Política

L'Ajuntament informa que s’ha convocat la sessió ordinària del Ple Municipal, que es farà el proper dijous 27 de novembre de 2008, a les 19 hores, a la casa consistorial, amb l’ordre del dia que consta a continuació.
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Dació de comptes de decrets d’alcaldia del mes d’octubre.

3.- Proposta d’acord de modificació de crèdits número quarta del pressupost de 2008.

4.- Proposta d’acord d’aprovació del Pacte per a la Salut al territori del Gironès-Pla de l’Estany-Selva Interior, juntament amb el Servei Català de la Salut, els municipis del territori i els Consells Comarcals del Gironès, Pla de l’Estany i la Selva, amb la finalitat de promoure el treball conjunt en matèria de planificació de la salut a l’esmentat territori, mitjançant la creació del Govern Territorial de Salut del Gironès-Pla de l’Estany-Selva Interior.

5.- Proposta d’acord del Pla d’adequació municipal d’enllumenat públic de Cassà de la Selva.

6.- Proposta sobre la modificació amb caràcter urgent de la llei d’estabilitat pressupostària com a mesura per a la millora del finançament local.

7.- Proposta per a la completa execució de la sentència del Tribunal de Justícia de les comunitats europees de 6 d’octubre de 2005, relativa a l’incompliment de l’estat espanyol en matèria de limitacions de drets de deducció de l’IVA dels ens locals.

8.- Informes de l’alcaldia i els regidors.

9.- Torn obert de paraules.


És un acte públic.
Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article