Dijous, el ple del POUM

Darreres sessions municipals de l'any

Política

L'Ajuntament de Cassà celebrarà dijous dos plens municipla; a 2/4 de 7 un d'extraoprdinari per a l'aprovació del POUM i a les 7 l'ordinari del mes de desembre, avançat una setmana per no coincidir amb la festa de Nadal.
 L'aprovació del POUM serà un dels resultats assolits pel nou equip de goern just un any després que l'equip de CiU hagués de retirar el punt de l'ordre del dia per manca de consens per aprovar-lo.

Ara es preveu que el ple sigui molt més tranquil ja que el tripartit té la majoria que li garanteix l'aprovació provisional del POUM, pas previ abans de l'aprovació pel deprtament d'Urbanisme.
S’ha convocat la sessió extraordinària del Ple Municipal, que es farà el proper dijous 18 de desembre de 2008, a les 18.30 hores, a la casa consistorial, amb l’ordre del dia que consta a continuació.
1.- Proposta d’acord d’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Cassà de la Selva.

A les set es farà el ple ordinari de desembre amb aquest ordre del dia

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Proposta de correcció de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament i de la Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep.

3.- Proposta de recuperació del camí públic de referència cadastral Polígon 1, parcel·la 9028 (17049A001090280000UT) del cadastre de rústega.

4.- Proposta d’aprovació definitiva de la desafectació com a bé de domini públic municipal d’un tram de camí públic al seu pas per la finca del Veïnat de Verneda núm. 2 Cal Cigró, i permuta del mateix, com a bé patrimonial, per afectar-lo al domini privat de la finca, pel nou camí a afectar públicament.

5.- Informes de l’alcaldia i els regidors.

6.- Torn obert de paraules.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article