Dijous que ve, ple ordinari

Política

Dijous que ve a les set de la tarda hi haurà ple municipal en el que entre altres temes està previst que s'aprovi el conveni entre la Jove Orquestra de Cassà i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la difusió de l'activitat musical entre el col·lectiu de joves del poble


L'ordre del dia de la sessió és el següent:
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Dació de comptes de decrets d’alcaldia del mes de maig de 2009.

3.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès per a la redacció, tramitació i implantació del pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica en el municipi de Cassà de la Selva.

 
4.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni de delegació entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals i de l’annex del conveni de delegació entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals, en relació a la recollida del cartró comercial.
 
5.- Proposta d’aprovació del conveni entre la Jove Orquestra de Cassà i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la difusió de l'activitat musical entre el col·lectiu de joves del poble.
 
6.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva del Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública de Cassà de la Selva.
 
7.- Proposta d’acord d’aprovació dels Comptes Generals de l’exercici 2008 de l’Ajuntament.
 
8.- Proposta d’acord de verificació del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de la Selva.
 
9.- Informes de l’alcaldia i els regidors.
 
10.- Torn obert de paraules.
 

 
És un acte públic.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article