Assemblea de socis d'Amics de la Sardana

Societat

Aquest vespre, a 2/4 de 10, a la Sala Galà, tindrà lloc l'assemblea anual de socis d'Amics de la Sardana de Cassà de la Selva


L'ordre del dia de la reunió és el següent:
 

1r : Lectura i aprovació si s´escau de l´acta de l´Assemblea anterior

2n : Estat de Comptes d´Ingressos i Despeses durant l´any 2009

3r : Balanç sardanístic de l´any 2009

4t : Informacions diverses de Presidència.

5è : Eleccions a la Presidència *

5è : Estudi i aprovació - si s'escau - del pressupost per a l´any 2010

6è : Torn obert de paraula


Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article