Les ordenances, al ple d'aquest dijous

Política

L¡aprovació de les ordenances fiscals per a l'any 2013 és un dels punts destacats del ple d'aquest mes d'octubre que se celebra demà dijous.L'ordre del dia de la sessió és el següent:

1. Proposta d'acord d'aprovació de l'acta anterior

2. Dació de comptes de decrets d'alcaldia del mes de setembre

3. Modificació de l'acord de Ple de 26 de gener de 1995 de cessió a la Generalitat del solar on s'ubica el Parc de Bombers

4. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2013

5. 5a. Modificació de crèdits per a transferències entre aplicacions pressupostàries

6. Proposta d'acord d'aprovació del Pla Local de Polítiques de Dones 2012 - 2016

7. Informe d'alcaldia i regidors

8. Torn obert de paraules

Comentaris

Comenta aquest article