Demà, el ple dels pressupostos del 2013

Política

L'Ajuntament de Cassà debatrà en el ple de demà dijous els pressupostos per al 2013.

En l'ordre del dia també hi ha inclosa la discussió de l'al·legació presentada per ERC a les ordenances fiscals.

L'odre del dia del ple és el següent:

1. Proposta d'acord d'aprovació de l'acta anterior

2. Dació de comptes de decrets d'alcaldia del mes de novembre

3. Aprovació definitiva Avanç Pla Millora Urbana C03 Gener-Casadevall

4. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana Gener-Casevall 2

5. Moció presentada per tots els grups municipals en suport a l'escola catalana

6. Al·legació del grup d'ERC sobre l'aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2013

7. Aprovació inicial dels pressupostos per a l'exercici 2013

8. Determinació de l'ens supramunicipal a què es destinarà el Fons de Cooperació local de Catalunya.

9. Declaració de no disponibilitat de crèdit pressupostari per la supressió de la paga extraordinària corresponents al mes de desembre de 2012 del personal de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

10. Informe d'alcaldia i regidors

11. Torn obert de paraula

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article