Demà, el ple del mes de març

Política

El nou regidor Robert Mundet prendrà possessió del càrrec en el ple municipal ordinari corresponent al mes de març, que se celebrarà demà dijous, 4 d'abril, a les 8 del vespre.

L'odre del dia de la sessió serà el següent:

1. Proposta d'acord d'aprovació de l'acta anterior.

2. Dació de comptes de decrets d'alcaldia del mes de febrer

3. Acta de presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Robert Mundet i Anglada

4. Donar compte del decret 2013/224 de resolució del recurs de reposició interposat per l'Institut Català del Sòl contra les contribucions especials d'arranjament del camí de Cassà als metges

5. Proposta d'acord d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Cassà de la Selva, per a la redacció d'un Pla Local de Seguretat

6.Proposta d'acord d'aprovació de la desafectació com a bé de domini públic municipal d'un camí públic i permuta del mateix, com a bé patrimonial, per destinar-lo al domini privat de la finca, pel nou camí a afectar públicament.

7. Proposta d'acord d'aprovació de la desafectació com a bé de domini públic municipal d'un camí públic al seu pas per la finca de Can Dalmau i permuta del mateix, com a bé patrimonial, per destinar-lo al domini privat de la finca, pel nou camí a afectar públicament.

8. Informe d'alcaldia i regidors

9. Torn obert de paraula

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article