L’Ajuntament de Cassà de la Selva i CatalunyaCaixa signen un conveni per promoure l’habitatge social

Política

L’alcalde de Cassà, Enric Bagué, i el director de zona de CatalunyaCaixa a Girona, Tomàs Murciano, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de promoure l’ocupació d’habitatges a Cassà per tal de destinar-los a lloguer assequible. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Cassà de la Selva s’adhereix al pacte que van subscriure el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’entitat bancària l’octubre del 2013.

Segons han informat els signants, la finalitat principal del conveni entre el consistori i CatalunyaCaixa és optimitzar el procediment per assolir l’efectiva ocupació dels habitatges proposats per l’entitat financera. L’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, té el compromís d’identificar aquelles persones o famílies idònies per ser beneficiàries d’un habitatge de lloguer amb renda assequible.

En aquest sentit, les gestions que s’hagin de dur a terme es consensuaran en tot moment entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquesta iniciativa pretén allotjar persones amb risc d’exclusió residencial de diversa procedència. El conveni estableix també la intenció que la renda de lloguer que hauran de pagar els llogaters no superi el 30% dels seus ingressos nets, de manera que els habitatges s’arrendaran per un màxim de 350 euros.

Per la seva banda, CatalunyaCaixa es compromet a informar a l’Ajuntament de la incorporació dels habitatges que estiguin ubicats en el seu terme municipal així com de les baixes dels habitatges proposats que per ocupació, per pèrdua de les condicions d’habitabilitat o altres causes de força major que impedeixin la seva comercialització en règim de lloguer.

L’alcalde, Enric Bagué, ha destacat que Cassà de bon principi va detectar aquesta problemàtica i l’Ajuntament va crear una Comissió pel dret a l’habitatge i en contra els desnonaments.  I el 2012, la regidoria d’acció social  va posar en marxa el Servei de mediació d’afectats per les hipoteques.

L’objectiu d’aquest servei és donar informació i assessorament a les persones amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris, intercedir entre les persones amb dificultats i les entitats financeres per tal de buscar una possible via de solució que permeti el manteniment de l’habitatge i intentar, quan sigui possible, evitar els llançaments.

Posteriorment, una de les grans línies de treball d’aquest consistori, ha estat promoure l'ocupació dels pisos d'entitats bancàries buits
Ara, l’Ajuntament fa un pas més amb la signatura d’aquest conveni de col·laboració amb Catalunya Banc, que permetrà que aquelles famílies cassanenques que pitjor ho estan passant tinguin un sostre on poder viure.

Per la seva banda, Tomàs Murciano, director de zona de CX a Girona ha posat en valor la sensibilitat de CatalunyaCaixa amb aquelles famílies que més estan patint els impactes de la crisi. “Volem posar el màxim de pisos de la nostra propietat a les mans de qui més ho necessiten, i per això promovem aquest tipus de convenis amb organismes públics i altres agents socials, amb la intenció d’incrementar els més de 1.400 lloguers a preus assequibles que ja hem signat”.

CatalunyaCaixa sempre s'ha mostrat especialment sensible amb aquelles famílies que més estan patint l'impacte del canvi de cicle econòmic. Fa més d'un any, entitat va posar de manifest aquest fet sent la primera entitat a acollir-se al Codi de Bones Pràctiques hipotecàries aprovat mitjançant el Reial decret-llei 6/2012, i paralitzant tots els processos d'execució hipotecària de primers habitatges de persones físiques. A més, fins el 2014 ha flexibilitzat el pagament de les hipoteques de 83.000 famílies i concedit 10.000 dacions.

En molts d'aquests casos es converteix la hipoteca en un contracte de lloguer a preu assequible per esmorteir l'impacte social que poden patir les famílies.  

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article