Dijous, el ple del mes d'abril

Política

Demà dijous, 16 de maig es durà a terme el ple municipal que s'hauria d'haver celebrat el 25 d'abril passat.

L'ordre del dia de la sessió és el següent

1. Proposta d'acord d'aprovació de l'acta anterior.

2. Ratificació dels diferents Decrets d'Alcaldia de delegació d'atribucions nomenaments:
- Decret 2013/368, de 17 d'abril, de delegació d'àrees als regidors.
-Decret 2013/370, de 19 d'abril, de nomenament dels tinents   alcaldes.

3. Dació de comptes i decrets d'alcaldia del mes de març i abril.

4. Dació del decret d'alcaldia núm. 2013/431, de 6 de maig, d'aprovació de la liquidació del Pressupost General de I'exercici 2012.

5. Proposta d'acord d'aprovació de I'adhesió de l'Ajuntament de Cassa de la Selva al Consorci de Comunicació Local, i aprovació dels  Estatuts, el Reglament de règim interior i el conveni d'adhesió.

6. Proposta d'acord d'aprovació del conveni de col·laboració específica entre l'Ajuntament de Cassa de la Selva i la Plataforma Espai  Nadó.

7. Proposta d'acord d'aprovació presentada per el Consorci de les Vies Verdes de Girona relativa als canvis proposats al Reglament General de Circulació per part de la Dirección General de Tráfico.

8. Moció presentada per I'AMI per demanar la supressió de la delegació subdelegacions del Govern Espanyol a Catalunya.

9. Informe d'alcaldia i regidors

10. Torn obert de paraula

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article